Totalentreprise på dit byggeprojekt i København

Med erfaring i projektering, koordinering og udførelse af totalentreprise i København, får du med os en totalentreprenør, som kan tage sig af de forskellige håndværksmæssige faggrupper og arbejdsprocesser, uden at du selv skal bære ansvaret for dit byggeprojekt. Din Malermester ApS / Total Byg sikrer dig et samlet overblik over hele byggeriets forløb og en kompetent styring af byggeprocessen – fra idéoplæg til det færdige byggeri.

Hvad er totalentreprise?

Totalentreprise er en entrepriseform, som indeholder alle processer i byggeriets faser, og hvor du som bygherre kun skal fokusere på, at der bliver taget udgangspunkt i de idéer, du har til byggeprojektet. Derefter udarbejder vi et skitseforslag, tegninger, beregner en fast pris og sørger for at indhente relevante byggetilladelser i din bopælskommune. Sagt på en anden måde – vi kommer til at stå ved din side fra start til slut, hvor vi bærer ansvaret for hele dit byggeprojekt, indtil aflevering af det færdige byggeri.

Totalentreprise, hovedentreprise eller fagentreprise

Når du skal begive dig ud i et byggeprojekt med en entreprenør, kan du vælge imellem flere forskellige entrepriseformer. Derfor er det vigtigt, at du får valgt den entreprise, der passer bedst til dit byggeprojekt og det, du har brug for.

De traditionelle entrepriseformer:

  • Fagentreprise
  • Hovedentreprise
  • Totalentreprise

Selvom der er flere forskellige entrepriseformer at vælge imellem, er det vigtigste, at du får udført det, du drømmer om – og det kan vi hjælpe dig med.

Hvornår skal du vælge hvad?

Fagentreprise
Ved valg af fagentreprise vil du som bygherre stå i spidsen for hele byggeprojektet, herunder styring, arbejdsprocesser og indhentning af tilbud fra en eller flere håndværkere.
Din Malermester ApS udfører mange forskellige fagentrepriser i København, hvor vi hjælper entreprenører og private med deres byggeprojekter. Vi tilbyder faguddannede håndværkere til ethvert fag- og arbejdsområde, hvad enten det er en tømrer, som skal montere et nyt køkken, en murer der skal lave et nyt badeværelse, eller en komplet malerentreprise til din bolig.

Hovedentreprise
Selvom vi har kompetencerne til at udføre totalentreprise, er de fleste opgaver vi udfører hoved- eller fagentrepriser. En hovedentreprise adskiller sig fra en totalentreprise ved, at du som bygherre har ansvaret for byggematerialer, tegningsmaterialet og indhentning af byggetilladelser.
Samtidig er der en hovedentreprenør tilknyttet, som blandt andet styrer selve byggeriet og dets mange faser.
Hvis du står og mangler en entreprenør til dit byggeprojekt, kan du med stor tillid overlade projektet til Din Malermester ApS / Total Byg. Selv når vi møder uforudsete problemstillinger undervejs, har vi erfaringen til at løse enhver udfordring og levere håndværk i høj kvalitet.


Totalentreprise
Totalentreprise anvendes typisk ved nybyg eller en totalrenovering. Her kan du følge udviklingen på sidelinjen alene eller med en professionel rådgiver og se, hvordan dit byggeprojekt udformer sig. Du skal kun fokusere på, at de forventninger, der er blevet udarbejdet med totalentreprenøren bliver indfriet til den aftalte tid og kvalitet.

Hvorfor skal du vælge totalentreprise?

Totalentreprenøren har entydigt ansvaret for projektets gennemførelse ifølge den indgåede kontrakt. Totalentreprenøren påtager sig altså hele ansvaret for projektering og udførelse, og det er selvsagt til den aftalte pris, kvalitet og til det fastsatte tidspunkt.

Dermed bliver problematikken omkring mangelansvaret betydeligt forenklet.